Overslaan en naar de inhoud gaan

Plannen

xr ris timer 7.0 XR RIS timer 7.0 is een snel, flexibel en eenvoudig te bedienen afsprakensysteem. Het biedt naast de tijd- & resourceplanning ook een personeels- & vakantieplanning.

 

snel & flexibel

Praktische bruikbaarheid was het uitgangspunt bij de ontwikkeling van XR RIS timer. Zoeken van vrije ruimte en het aanmaken van afspraken, duurt zelfs in grote instituten slechts een paar seconden.

Ook kunnen  eenvoudig afspraken gemaakt worden voor samengestelde of herhalende onderzoeken. Zo doet XR RIS timer zelfstandig voorstellen voor afspraken voor bij elkaar horende, opeenvolgende onderzoeken en houdt daarbij rekening met afhankelijkheden en de volgorde van onderzoek (bijvoorbeeld echo bovenbuik niet na röntgenfoto van de maag enz.). Ook controleafspraken na enkele weken zijn eenvoudig te beheren.

XR RIS timer voorkomt bijvoorbeeld dat artsgebonden onderzoeken overboekt worden. Als er bijvoorbeeld maar één arts aanwezig is en die is voor de echografiekamer ingedeeld, dan kan voor dat moment geen afspraak met de arts worden geboekt. Informatie over eventueel noodzakelijke voorbereidende onderzoeken worden samen met het afspraakvoorstel getoond. XR RIS timer herinnert u er bijvoorbeeld aan dat voor het onderzoek toestemming van de specialist nodig is of dat u de patiënt speciaal over de voorbereidingen voor het onderzoek moet informeren.

informatief & betrouwbaar

De afspraak wordt bij voorkeur vastgelegd op geboortedatum, BSN (veel mensen kennen hun burgerservicenummer uit het hoofd) en achternaam.

Bij het invoeren wordt automatisch gecontroleerd of de patiënt al eerder is geweest en zijn alle basisgegevens en eventuele commentaarregels direct bij het maken van de afspraak beschikbaar. > Workflow 

Daardoor is direct zichtbaar of de patiënt al een andere afspraak heeft of niet verschenen is bij een eerdere afspraak, of er persoonlijke opmerkingen zijn geregistreerd, of het bijvoorbeeld een VIP-patiënt betreft of dat de patiënt een verwijzing moet meebrengen. Deze informatie kan desgewenst in kleur worden getoond.

Met het invoeren van de afspraak, wordt de patiënt direct al in XR RIS manage aangemeld. Als de patiënt daadwerkelijk aankomt, hoeven alleen de E-card ingevoerd, en de onderzoeken bevestigd te worden. Dit levert een enorme tijdwinst op.

Afspraken van gearriveerde patiënten worden doorgehaald weergegeven, zodat altijd duidelijk is welke patiënten nog worden verwacht. Door middel van een afspraak-popup hebt u altijd toegang tot de verwachte patiënten. Als een patiënt een afspraak heeft afgezegd, verzet of domweg is vergeten, dan kunt u in XR RIS timer door middel van een eenvoudige patiënt-zoekopdracht de gewiste afspraken terugvinden. Daardoor is de reden van het afzeggen of verzetten eenvoudig te zien. Bovendien beschikt XR RIS timer over een wachtlijst, zodat een uitgevallen afspraak eenvoudig met een andere patiënt kan worden gevuld.

Als extra service kunt u uw patiënten door middel van een sms aan hun afspraak laten herinneren. De sms wordt automatisch verstuurd met een door u vooraf ingestelde tekst. De patiënt heeft bovendien de mogelijkheid op uw sms te reageren en bijvoorbeeld de afspraak te verzetten of af te zeggen.

Tijd- & resource-planning

XR RIS timer is speciaal voor de radiologie ontwikkeld en is een planningstool dat ingezet kan worden op röntgen-, mammografie-, echografie-, NUC-, therapie- of osteopathieafdelingen en kan ook worden ingezet voor CT- en MRT-activiteiten.

U kunt met XR RIS timer afspraken plannen voor zoveel onderzoeksruimtes als u maar wilt. U kunt per onderzoeksruimte de openingstijden vastleggen, zodat XR RIS timer rekening kan houden met de onderzoeksduur van de afspraken. Om de planning zo eenvoudig mogelijk te maken, werkt XR RIS timer met weeksjablonen die alleen in het geval van afwijkingen aangepast moeten worden. Vrije dagen worden in de planning getoond.

Een interessante mogelijkheid van XR RIS timer voor de resource-planning is het aanmaken van onderzoeksblokken. Hiermee wordt aangegeven dat gedurende een bepaalde tijd gelijksoortige onderzoeken plaatsvinden. Bij het plannen van afspraken wordt hier rekening mee gehouden, zodat ombouwtijden van de apparatuur (bijv. voor MRI-spoel, liggende röntgenopname) worden gereduceerd.

De afspraken en de indeling van de ruimtes kunnen op alle pc-werkplekken worden ingezien. De informatie kan per dag, per week of maand worden opgeroepen. De kleurenoverzichten kunnen ook worden geprint.

ersoneels-, rooster- & vakantieplanning

Met XR RIS timer stelt u heel gemakkelijk een werkrooster voor uw personeel op. Dit geldt voor alle medewerkers: secretariaat, assistenten en artsen. Met kleuren worden de verschillende soorten medewerkers of afdelingen getoond.

U kunt zoveel medewerkers in de personeelsplanning opnemen als u wilt. U kunt eenvoudig roosterwisselingen en planningswijzigingen doorvoeren. XR RIS timer kan behalve voor het werkrooster ook worden gebruikt om de werk-, ziekte- & vakantie-uren bij te houden.

XR RIS timer berekent aan de hand van de geplande onderzoeken, welke medewerkers nodig zijn en waar. Door dit te vergelijken met de werkelijke inzet, kan een effectiever rooster worden opgesteld.

De ingevoerde gegevens kunnen worden doorgerekend en grafisch worden gepresenteerd. Zo kunt u met XR RIS timer bijvoorbeeld een grafisch overzicht  maken van de nog niet ingeplande werktijden. Dergelijke berekeningen zijn ook mogelijk voor de bezetting van de apparaten en de ruimten. Bovendien kan het werkrooster en de vakantieplanning worden geprint. XR RIS timer is dus ook een  controlling-instrument.

Afspraken via internet

Door XR RIS timer te combineren met XR WEB access, kunt u de doorverwijzende partijen de mogelijkheid bieden om afspraken via internet te maken.

U bent daardoor 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor uw patiënten en voor de doorverwijzende partijen. Door gebruik te maken van afspraken via internet, vermindert u de hoeveelheid werk bij het telefonisch maken van onderzoeksafspraken en verbetert u de service aan de patiënten en de doorverwijzende partijen.

U kiest zelf voor welke periodes, voor welke onderzoeken en hoeveel onderzoeken u via internet wilt aanbieden. De doorverwijzende partij of de patiënt krijgt geen direct inzicht in uw agenda, ze krijgen slechts afspraken aangeboden die aan de criteria voldoen die u vooraf heeft ingesteld.

Alleen doorverwijzende partijen met toegangsrechten en een eigen wachtwoord kunnen afspraken via internet maken. De communicatie verloopt via een beveiligde en gecodeerde verbinding (SSL & MPPE).

Patiënten kunnen zich voor maximaal 6 onderzoeken aanmelden. Ze moeten daarbij hun naam, telefoonnummer, geboortedatum & verzekeringsnummer opgeven. Dit laatste wordt gecontroleerd op plausibiliteit. 

  doorgaan met aanmelden >
Cookie Settings Icon