Overslaan en naar de inhoud gaan

Documenteren

dokumentieren

Het onderdeel documenteren verschaft u overzicht over de veelheid aan medische documenten en u kunt uw documentatie van beelden & bevindingen ermee beheren.

 

geïntegreerd documentatiearchief

Met XR RIS manage beschikt u over een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier dat u een beter inzicht verschaft in het steeds toenemende aantal medische documenten.

Hiermee kunt u de documenten die in de radiologische workflow ontstaan of die van buiten komen, op een gestructureerde wijze bij de patiëntgegevens bewaren. > Workflow 

Alle ingevoerde documenten worden van een kwalificatie voorzien en kunnen met een geschikte viewer worden bekeken.

Er wordt een groot aantal bestandsformaten ondersteund. U kunt in het documentenarchief van XR RIS manage bijvoorbeeld Office- of pdf-bestanden, tif-faxbestanden en DICOM-, bmp-, jpeg- of gif-afbeeldingen opslaan.

Voor elk type document kan een archiveringsduur worden opgegeven. Zo worden akkoordverklaringen bijvoorbeeld veel langer bewaard dan tijdelijk geïmporteerde beelden of bevindingen van eerdere onderzoeken. Hierdoor groeit het archief niet meer dan noodzakelijk.

veilig versiebeheer van bevindingen

XR RIS manage kent versiebeheer van bevindingen. Verslagen worden na de autorisatie of vrijgave automatisch beveiligd tegen overschrijven. Ze kunnen alleen worden bewerkt door een nieuwe versie te maken.

Hierdoor kunt u er zeker van zijn dat er ondanks eventuele correcties altijd exact dezelfde versie van een document circuleert. Bovendien wordt voorkomen dat bevindingen worden overschreven of gewijzigd.

Bij documenten van buiten is dit mechanisme ook beschikbaar zodra de ELGA-normen worden gebruikt.

systematische verspreiding van bevindingen

Met XR RIS manage kunt u de manier en het tijdstip van verspreiding van de bevindingen vastleggen.

Als de bevinding klaar is, wordt daardoor direct zichtbaar of de patiënt het document bijvoorbeeld op een bepaald tijdstip wil komen afhalen, of dat hij het per post wil ontvangen of dat de bevinding elektronisch naar de doorverwijzende partij moet worden gestuurd.

Zodra de manier van verspreiding wordt ingevoerd, stelt XR RIS manage automatisch een „verzendlijst” op. Deze lijst is enerzijds een controlemiddel bij het verzenden per post en voorkomt anderzijds misverstanden bij het afhalen van het document met bevindingen.

De patiënten kunnen eenvoudig via een barcode worden geselecteerd en er wordt geregistreerd wanneer en door wie bepaalde documenten zijn afgehaald.

Afgeronde bevindingen kunnen ook via XR WEB transfer elektronisch per fax, e-mail of mailboxsysteem (MedicalNet - HCS/ DaMe - Telekom) worden verstuurd. Het is ook gemakkelijk te registreren dat het document aan meerdere doorverwijzende partijen moet worden verzonden.

gedefinieerde documentatie bij de beelden

Met XR PACS docu kunt met configureerbare regels aangeven hoe de beelden dienen te worden gedocumenteerd.

Met voorkeursinstellingen voor doorverwijzende partijen kan worden aangegeven of deze de beelden elektronisch toegestuurd willen krijgen of dat ze de beelden liever via internet of intranet willen bekijken.

Aanvullend kan worden aangegeven of de beelddocumentatie voor bepaalde onderzoeken of doorverwijzende partijen geleverd moet worden op papier, op film of op cd/dvd.

Papieren documenten kunnen in kleur of zwart-wit en op A4- of A3-formaat worden afgedrukt op Windows of op DICOM-printers.

XR PACS docu bevat afdruktemplates voor de 20 meestvoorkomende onderzoeken en combinaties en heeft de mogelijkheid bepaalde opnames vergroot af te drukken.

automatische cd/dvd-documentatie

Met XR PACS CD/DVD kunt u ofwel handmatig cd’s & dvd’s maken met een conventionele cd/dvd-writer, ofwel de workflow-oplossing kiezen met automatische mediaproductie door een robot.

De automatische productie van cd/dvd-documentatie combineert de resultaten van verschillende apparatuur. Alle beelden van het huidige bezoek, desgewenst ook beelden van eerdere onderzoeken en de bevindingen worden samen op de cd/dvd gezet. Met een spoedmarkering in XR RIS manage kunt u prioriteit geven aan het maken van de cd/dvd voor een bepaalde patiënt.

De cd/dvd’s worden volautomatisch gelabeld en voorzien van patiëntnaam, geboortedatum, onderzoeksdatum en het adres van uw praktijk. U kunt het ontwerp vrij kiezen.

Behalve de jpeg- of DICOM-beelden zelf wordt ook onze software XR PACS imagepro viewer op de cd/dvd gezet. Hierdoor kunnen doorverwijzende partijen en patiënten de beelden eenvoudig en snel bekijken. Ze kunnen daarvoor hun browser of de viewer op de cd/dvd gebruiken. Er hoeft geen software te worden geïnstalleerd.

echografie papieren documentatie

Met XR PACS sono kunt u XR ook koppelen aan echografie-apparaten die niet geschikt zijn voor DICOM. De beelden worden via de pc ingelezen, verwerkt, opgeslagen en afgedrukt.

De beelden worden via de videouitgang van het apparaat gedigitaliseerd en geconverteerd in DICOM-formaat. Dit bespaart dure upgrades of zelfs de vervanging van echo-apparatuur.

Via een pedaal of de muis worden zoveel beelden van het echo-apparaat „gefotografeerd” als u maar wilt. Tijdens het onderzoek hoeft u geen stilstaande beelden meer te genereren. XR PACS sono is zo snel dat u tijdens het onderzoek de documentatie al kunt opstellen.

De resultaten van het onderzoek worden niet meer op film of thermisch papier gezet, maar op gewoon A4-papier. De afdruk is in grijstinten of in kleur met een afdrukkwaliteit van minstens 600x600 dpi. U kunt de onderzoeksgegevens dan samen met de patiëntgegevens en het briefhoofd van uw praktijk afdrukken op een zwart-wit- of kleurenprinter.

< terug naar netwerken doorgaan met archiveren >
Cookie Settings Icon