Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevindingen

befunden

De belangrijkste randvoorwaarde bij het ontwerp van het onderdeel bevinding, was een snelle & efficiënte bevinding.

 

Cockpit-bevinding

XR RIS speech kent zogenaamde cockpit-bevindingen die zijn gebaseerd op spraakbesturing.

U gebruikt een headset in plaats van conventioneel dicteerapparaat. De belangrijkste functies kunnen door een spraakcommando worden opgeroepen.

Door de spraakbesturing, houdt u uw handen vrij en in combinatie met een touchscreen of toetsenbord ontstaat een geheel nieuwe ‚vrije‘ manier van digitaal dicteren.

herkenning van natuurlijke spraak

Met XR RIS speech recognize kunt u natuurlijk ingesproken teksten volledig automatisch in tekst omzetten. Het tijdrovende transcriberen, het handmatig noteren van de gesproken bevindingen, wordt overbodig. Intypen en opslaan van de bevinding en het handmatig signeren komen volledig te vervallen.

De herkenningsratio bij de spraakherkenning bedraagt meer dan 99%. Lokale bijzonderheden in de spraak of een accent vormen geen probleem bij de herkenning. XR RIS speech zorgt voor een uniforme workflow en een efficiënte en professionele bevinding. Het is ondertussen een onmisbare moderne techniek geworden.

nieuwste technologie

De nieuwste spraakherkenningstechnologie SpeechMagic7, zorgt er ook voor dat de strikte scheiding tussen online- en offline-herkenning die tot nu toe gebruikelijk was, niet meer geldt.

Alle ingesproken teksten worden automatisch direct als tekst in de bevinding opgenomen. Er kan altijd nog worden besloten of de bevindingen later door de arts of door een administratief medewerker, moeten worden gecorrigeerd of opgemaakt.

SpeechMagic7 heeft bovendien als voordeel dat de herkenningsratio bij natuurlijk gesproken tekst veel hoger ligt en dat slechts een zeer korte inleerperiode nodig is van slechts circa 15 minuten. SpeechMagic7 hoeft de stem van de gebruiker niet te aan leren, hij past zich voortdurend en automatisch aan uw spreekwijze aan.

XR RIS speech recognize maakt u minder afhankelijk als er te weinig personeel is, in een vakantieperiode of bij veel zieken. U bespaart dus tijd en geld.

Als u spraakherkenning gebruikt, bespaart u 40% tijd over het gehele bevindingstraject, tot en met het opstellen van een document.

eenvoudige spraakopname

U kunt behalve een headset natuurlijk ook de Philips SpeechMike (een dictafoonachtig apparaat met éénhandige bediening) gebruiken. Ook de nieuwste generatie, de SpeechMikeAir-serie wordt ondersteund. Hierdoor kunt u draadloos, via bluetooth dicteren.

Alle modellen van de SpeechMike hebben behalve de normale bedieningsmogelijkheden (vooruit- en achteruitspoelen, afspelen etc.) ook een ingebouwde luidspreker, muistoetsen en een trackball. Bovendien zijn er vrij te definiëren functietoetsen beschikbaar, zodat de belangrijkste functies van XR eenvoudige met een druk op de knop kunnen worden opgeroepen. Met een optionele barcode-lezer kunt u het zoeken van patiëntgegevens nog eenvoudiger maken.

snel & efficiënt

Het onderdeel bevinding van XR RIS manage biedt de arts tijdens de bevinding een compleet overzicht van beelden en eerdere bevindingen. Hierop wordt alle relevante informatie  (beelden, bevindingen, ingesproken teksten etc.) getoond en zijn de functies voor bevinding beschikbaar. Door de optimale integratie ontstaat een ononderbroken workflow en wordt de gebruiker werkelijk geholpen.

De patiënt hoeft maar één keer te worden geselecteerd en er verschijnt een overzicht met alle eerdere onderzoeken en bevindingen en actuele en eerdere beelden. Verder ziet u een overzicht van de basisgegevens van de patiënt zoals leeftijd en geboortedatum, van verwijzingen, voorlopige diagnose, eventuele anamneses en commentaren en van de gescande documenten. Bij aanvang van het dicteren worden direct goed gepresenteerde beelden getoond waarop u uw bevinding kunt baseren.

Voor een nog sneller en beter overzicht is een filter ingebouwd. Hiermee kunt u de resultaten van eerdere onderzoeken op grond van logische criteria groeperen. Beoordeelt u bijvoorbeeld een mammografiepatiënte, dan worden alle resultaten van eerdere onderzoeken getoond, inclusief echo of MR-mammografieën.

Alle andere eerdere bevindingen en beelden die niet voor de huidige diagnose van belang zijn, worden vervaagd of verkleind weergegeven.

goed geïnformeerd

Een geïntegreerd behandelingslogboek toont u alle doorlopen stadia van de patiënt inclusief wachttijden en onderzoeker. Dit logboek kan desgewenst worden afgedrukt. > Workspace

Hiermee kan achteraf bijvoorbeeld precies worden nagegaan wanneer de patiënt zich heeft gemeld, hoe lang hij heeft gewacht, bij wie hij welke onderzoeken in welke onderzoeksruimten heeft gehad, of er onderzoeken voor een later tijdstip zijn gepland en welke onderzoeksresultaten klaar zijn om beoordeeld te worden of al beoordeeld zijn.

gecoördineerd & herleidbaar

Met XR RIS manage legt u bevindingen vast volgens een helder gestructureerde werkwijze. Er bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid urgente gevallen van een deadline, of een urgentie-markering te voorzien, waardoor een spoedrapport van de bevindingen kan worden opgesteld.

De administratief medewerker kan gecoördineerd werken door de schrijf- en correctielijst, de lijst met alle nog niet geautoriseerde bevindingen, te sorteren op patiënt, arts of tijdslimiet. Zodra een patiënt wordt gekozen, wordt Microsoft Word geopend met de juiste ingesproken tekst. Via het gewone voetpaneel kan de tekst worden afgeluisterd en kunnen de bevindingen handmatig worden genoteerd of kan de automatische transcriptie worden gecorrigeerd. De bevinding kan met een elektronische handtekening worden vrijgegeven of geautoriseerd en dan worden overhandigd of verzonden

Doordat Microsoft Word gebruikt wordt, zijn er geen beperkingen aan de layout van de bevinding of aan de standaardformulieren. U kunt deze vrij definiëren en inclusief formatteeropties allereenvoudigst centraal opslaan. U kunt ook eenvoudig de bevindingen omzetten die u via een gestructureerd vooraf gedefinieerd formulier hebt opgenomen.

efficiënte second opinion

Met XR RIS 2nd view kunnen maximaal twee artsen worden geraadpleegd  en kunnen hun opmerkingen over een bepaald geval bij de bevinding worden opgenomen.

De tweede arts beschikt in XR RIS 2nd view over een eigen lijst met bevindingen. Op die lijst staan bijvoorbeeld alle mammografiepatiënten waarvoor een double-reading gepland is. Deze gevallen worden geclassificeerd op een schaal van 0-5 volgens BI-RADS en eventueel gemarkeerd. XR RIS 2nd view werkt bij een second opinion op basis van consensus. Als de tweede arts resultaten vindt die strijdig zijn met die van de eerste arts, dan worden de betreffende bevindingen gemarkeerd als „te controleren”.

< terug naar onderzoeken doorgaan met diagnose >
Cookie Settings Icon