Overslaan en naar de inhoud gaan

Onderzoeken

examine

Op het vlak van onderzoeken is een reeks functies beschikbaar die de workflow versnellen en waardoor het werk beter te organiseren is.

 

overzichtelijk & georganiseerd

XR RIS manage toont in het onderdeel onderzoeken op één scherm alle relevante gegevens over de patiënt en de noodzakelijke onderzoeken.

Iedere patiënt doorloopt meerdere fasen. Deze worden automatisch bijgewerkt, of door de radiolaborant of arts via een eenvoudige muisklik of op een touchscreen aangegeven. > Workspace

Een overzichtelijke lijst met de status-tracking toont u in een oogopslag de afhandeling van de patiënt. U kunt op elk gewenst moment de informatie raadplegen, bijvoorbeeld: wanneer heeft de patiënt zich gemeld, waar is de patiënt op dit moment, in welke ruimten wordt hij door wie onderzocht, welke onderzoeken heeft hij al gehad en hoelang heeft hij moeten wachten, etc.

informatief & alwetend

XR RIS manage is uw interne informatiesysteem dat u helpt om onnodige dubbele onderzoeken, verkeerde onderzoeksvolgorde, onnodig telefoneren en doorverbinden en overbodig heen en weer lopen te vermijden. Er is voor iedereen een overvloed aan zinvolle en belangrijke informatie tijdens het werk beschikbaar. Zo kan bijvoorbeeld worden ingezien of het om een spoedgeval gaat, of de patiënt een afspraak heeft, of de patiënt bijvoorbeeld gebrekkig loopt of slechthorend is, of het een VIP-patiënt betreft, waarom de patiënt gekomen is (bijv: „gevallen” etc.) en alle documenten zoals verwijzingen of vragenlijsten.

XR RIS manage biedt bovendien de mogelijkheid om uw interne kleurcode te gebruiken. Zo kunnen patiënten die de bevinding meteen mee moeten krijgen of die van een bepaalde verwijzende partij komen, met een vrij te kiezen kleur worden gekenmerkt.

automatisch informatie doorsturen

XR RIS manage in combinatie met XR RIS worklist & procedure maakt het mogelijk de gegevens uit te wisselen met de werkplekken voor de beeldopnames.

Zodra een patiënt zich meldt, worden de gegevens over de patiënt en de onderzoeken direct in de vorm van een werklijst naar de betreffende werkplekken doorgestuurd.

Hierdoor is het niet meer nodig de gegevens bij de opnameapparatuur opnieuw in te voeren en ook de resultaten van het onderzoek worden automatisch aan de patiëntgegevens gekoppeld. Er is geen enkel administratief werk meer nodig.

Niet onbelangrijk is ook dat hierdoor een eenduidige identificatie wordt gegarandeerd en de gegevens altijd aan de juiste patiënt worden gekoppeld.

Met behulp van XR RIS procedure kunnen ook informatie over begin- en eindtijdstip van het onderzoek worden ingezien.

Doordat de gegevens automatisch worden uitgewisseld, kan de status ook automatisch, zonder handmatige ingreep worden aangepast.

Een bevestiging van de onderzoeksstatus is niet meer nodig.

nauwkeurige vastlegging verrichtingen

Noodzakelijke extra verrichtingen naar aanleiding van het onderzoek (aanvullende formaten, contrastmiddelen, vervolgonderzoeken etc.), kunnen direct in het onderdeel „onderzoeken” worden ingevoerd.

Dit zorgt ervoor dat de verrichtingen onmiddellijk en ter plaatse worden opgeslagen. Hierdoor is een precieze verrekening mogelijk en kunnen betrouwbare en sprekende statistieken worden gemaakt.

kwalitatief onderzoeken

Met XR RIS procedure kan bovendien een reeks aan extra onderzoeksparameters uit de onderzoeksopstellingen worden uitgelezen.

Stralingsdoses (kV, mAs, FDP) of de dikte van de beschermingslaag worden automatisch door de onderzoeksapparatuur doorgestuurd en in XR RIS manage opgeslagen.

De meetwaarden van de stralingsdoses worden gekoppeld aan de individuele röntgenopnamen. Er kunnen gemiddelden worden uitgerekend die weer kunnen worden vergeleken met referentiewaarden.

Ook totalen per ruimte of per type onderzoek zijn mogelijk. Uit alle meetwaarden die in de loop van de tijd worden verzameld, kunnen dosisstatistieken worden berekend. Deze bevatten alle informatie die nodig is voor goedkeuring door de instanties voor stralingsbescherming. Hiermee voldoet u aan uw rapportageplicht en is het doorgaans handmatige bijhouden van aantekeningen niet meer nodig.

Als een patiënt terugkomt, kan het nieuwe onderzoek worden uitgevoerd met dezelfde instellingen als de keer ervoor.

Dat is niet alleen voor de kwaliteitsbewaking, maar hierdoor zijn de onderzoeken ook beter vergelijkbaar. Het is bovendien mogelijk een persoonlijke stralingspas voor de patiënt af te drukken.

eenvoudig vastleggen van de anamnese

U legt de anamnese en de bevindingen (bijvoorbeeld voor screening of preventieve onderzoeken) met behulp van XR RIS manage en XR RIS memo gestructureerd vast, zodat er later berekeningen op kunnen worden uitgevoerd.

Tijdens het uitvoeren van de anamnese kunnen de antwoorden op vragenlijsten direct in een formulier worden ingevuld. Al naar gelang het onderzoek genereert XR RIS memo automatisch een formulier met de gegevens die moeten worden vastgelegd. De attributen hebt u zelf gedefinieerd, of zijn conform erkende standaarden.

Het vastleggen van de gegevens is geoptimaliseerd op snelheid. Door het gebruik van keuzevelden en ja/nee-vragen kunt u informatie snel vastleggen. De gegevens kunnen automatisch worden doorgestuurd naar de betreffende beheerorganisatie.

geïntegreerde beschouwing van beelden & bevindingen

In het onderdeel onderzoeken kunt u zowel gebruikmaken van een image viewer als van een bevindingen-viewer.

Daarmee kunnen zonodig alle bevindingen en beelden van de patiënt en referentiebeelden worden ingezien en gecontroleerd. Door de printfunctie kunnen de referentiebeelden eenvoudig worden teruggezien.

consistente beeld- & bevindingsgegevens

Doordat XR RIS & PACS naadloos zijn geïntegreerd, kunt u foute invoer (verkeerde werklijst gekozen, onjuiste invoer van patiëntgegevens) vanaf een willekeurige pc herstellen. Ook als er bij een opname per abuis patiënten verwisseld zijn, kan dat direct worden opgelost.

Als u maar voor de juiste toegangsrechten zorgt, kunnen beelden zo op eenvoudige wijze consistent worden gearchiveerd en correct gekoppeld aan patiëntgegevens. > Workflow

< terug naar aanmelden doorgaan met bevindingen >
Cookie Settings Icon