Overslaan en naar de inhoud gaan

Afrekenen

abrechnen

U kunt met de functies en hulpmiddelen van het onderdeel berekenen de verrichtingen nauwkeurig verrekenen & controleren. Dat levert bovendien veelzeggende statistieken & berekeningen op.

 

gekeurd en gecertificeerd

De Oostenrijkse organisatie van zorgverzekeraars heeft XR gekeurd & gecertificeerd, en staat voor geheel Oostenrijk in voor de verrekening van de verrichtingen met alle zorgverzekeraars.

Ook het factureren via internet/ELDA en het versturen van afrekeningen via MedicalNet of DaMe worden ondersteund.

Een groot voordeel is dat de naamgeving van de onderzoeken onafhankelijk is van de zorgverzekeraar. Dat komt ten goede aan een eenvoudige en handige bediening. De benamingen van de onderzoeken zijn vrij te kiezen. Bij de invoer kunt u zelfgekozen afkortingen, een gestandaardiseerde onderzoekscatalogus of codes gebruiken. Een beschrijvende tekst biedt extra hulp.

Daardoor is het niet nodig de specifieke bijzonderheden van het afrekenen aan te leren en wordt het inwerken van medewerkers aanzienlijk eenvoudiger. Bij het afrekenen zelf worden de opgeslagen gegevens geconverteerd volgens de eisen van de contractpartner, worden de gegevens aangepast aan de nomenclatuur van de zorgverzekeraar en worden de gegevensbestanden samengesteld. De gegevens worden op plausibiliteit gecontroleerd en u kunt vooraf dus al eventuele fouten verhelpen.

efficiënte controle

XR RIS manage ondersteunt u optimaal bij het opstellen en controleren van de declaraties voor de zorgverzekeraars.

De gegevens voor de declaraties worden direct uit het systeem afgeleid en u krijgt een overzicht van de verwachte vergoedingen. Bovendien kunt u met  XR RIS manage controlelijsten opstellen of declaraties maken voor losse verrichtingen voor de verschillende zorgverzekeraars. Dit leidt tot een efficiënte controle en tot een duidelijk onderscheid tussen de verwachte en daadwerkelijke vergoedingen.

rekeningen & aanmaningen

Alle gangbare vergoedingen zijn opgenomen in XR RIS manage en kunnen eenvoudig worden geactualiseerd.

Als er speciale tarieven worden gehanteerd, bijvoorbeeld een bijzonder ziekenhuistarief of een apart tarief voor particulieren, dan kan dat altijd heel eenvoudig worden geconfigureerd. In de statistiek wordt direct rekening gehouden met de gewijzigde tarieven. Bovendien kent XR RIS manage nog een functie die ervoor bedoeld is om een particulier verzekerde patiënt snel te kunnen zeggen hoeveel een onderzoek gaat kosten. De status van de doorverwijzing wordt vastgelegd (formulier ontbreekt, toestemming ontbreekt, verrekend, betaald). Hierdoor kunt u betalingsherinneringen en aanmaningen versturen.

veelzeggende statistiek

Met behulp van XR RIS manage kunt u de capaciteit van uw instituut of praktijk beoordelen, de structuur van de doorverwijzingen herkennen en overzicht krijgen over de vergoedingen en de verdeling over doorverwijzende partijen of verzekeraars etc.

U kunt in principe alle gegevens in XR RIS manage voor uw statistiek gebruiken. U kunt uw gegevens per patiënt, doorverwijzende partij  of verzekeraar groeperen of berekeningen uitvoeren op het aantal bezoeken, onderzoeken, verrichtingen, tijd, of geld. U kunt met XR RIS manage niet alleen kwantitatieve berekeningen uitvoeren, maar ook kwalitatieve uitspraken doen. Met XR RIS manage kunt u ook statistieken opstellen die gebaseerd zijn op de diagnoses, bijvoorbeeld „hoe vaak komt borstkanker voor bij 40-jarige mammografiepatiëntes?”

eenvoudig & complex

Aan de ene kant kunt u met de statistiek-module berekeningen uitvoeren voor een snel overzicht. Dergelijke eenvoudige berekeningen geven antwoord op vragen als: „welke artsen hebben de laatste maanden het meest doorverwezen?” of „Hoeveel mammografieën zijn er in het laatste kwartaal gemaakt?”.

Aan de andere kant kunt u met XR RIS manage ook complexere vragen beantwoorden, bijvoorbeeld: „Hoeveel patiënten zijn door welke radioloog in de afgelopen maand beoordeeld?” of „In welke mate zijn de ruimtes, resp. de apparaten het afgelopen jaar in gebruik geweest?”.

Voor de ingesproken bevindingen hebt u de beschikking over aparte statistiek. Hiermee kunt u bijvoorbeeld het honorarium voor de waarnemend arts of een interne verdeelsleutel berekenen. U kunt de inspanning voor de onderzoeken daarvoor met een instelbare factor vermenigvuldigen om zo een realistische hoeveelheid werk voor de bevinding vast te stellen.

statistiek: ontwikkeling

Met XR RIS manage kunt u de ontwikkeling van de statistieken in de tijd weergeven. Hiermee kunt u uw kentallen met een eerdere periode vergelijken (op uur-, dag-, week-, maand-, kwartaal- of jaarbasis).

U kunt daardoor eenvoudig antwoord geven op vragen als: „Heb ik meer of minder doorverwijzingen ontvangen als in hetzelfde kwartaal vorig jaar?” U kunt echter ook statistische berekeningen uitvoeren op de gemiddelde wachttijd.

De statistiek-module berekent de gemiddelde wachttijd van uw patiënten. In een gedetailleerde weergave kunt u precies zien wanneer de status is gewijzigd.

Deze berekening is er speciaal voor bedoeld om u te helpen uw workflow te optimaliseren. Zo kunt u eenvoudig zien op welk punt de wachttijden sterk oplopen en kunt u daar rekening mee houden bij de personeelsinzet.

Een andere functie van de statistiek-module is de vrij-definieerbare statistiek. Hiermee kunt u patiënten uit uw database selecteren op basis van vrij te formuleren criteria. Door middel van berekeningen hierop, kunt u vragen beantwoorden die de standaardstatistieken niet beantwoorden.

dosismeting & statistiek

U kunt met XR RIS procedure ook statistieken over de stralingsdoses opstellen. Aan de hand van meetwaarden die in de loop van de tijd zijn verzameld, kunt u gemiddelden berekenen en die vergelijken met referentiewaarden. De software ondersteunt ook totalen per ruimte & berekeningen per type onderzoek.

Deze berekeningen leveren alle gegevens op die de autoriteiten op het gebied van stralingsbescherming vereisen. Zo voldoet u aan uw documentatieplicht en hoeft u niet langer handmatig aantekeningen bij te houden.

uitbreiding data mining

Met XR RIS cube breidt u de statistische mogelijkheden uit met zogenoemde data mining. Het product definieert een aantal cubes (gegevenskubussen) waarop in alle dimensies berekeningen kunnen worden uitgevoerd. Dit is de meest flexibele en veelzeggende vorm van statistiek die er is.

Met XR RIS cube kunt u bijvoorbeeld vragen beantwoorden als: „Hoe is de aankomsttijd van mijn patiënten over de dag verdeeld, en verschilt dat per dag?” of „Hoelang wordt gemiddeld geschreven aan een bevinding en hoe lang duurt het corrigeren van de automatische spraakherkenning?” of „Hoe lang moeten patiënten op hun onderzoek wachten als functie van de tijd van de dag?”.

grafische presentatie & gegevensexport

De gegevens worden ook grafisch gepresenteerd in de vorm van cirkel- & staafdiagrammen. XR RIS manage kan de statistische gegevens exporteren naar bijvoorbeeld Microsoft Excel (TM), waarna u de gegevens verder kunt verwerken.

 

< terug naar archiveren
Cookie Settings Icon